+31252-347034 info@jx4.nl

ESF-DI subsidie voor Jx4

3 juli 2019 t/m 2 juli 2020

In 2019 is het project gestart met als doel om de medewerkers van JX4 zich verder te laten ontwikkelen. Hiervoor is financiële steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De Europese Unie wil door middel van het ESF de werkgelegenheid in Europa zowel kwantitatief als kwalitatief bevorderen. Het project draait om de volgende punten:
– Verdere professionalisering van medewerkers door ontwikkeling van specialisaties en interesses.

Om de verschuiving vanuit de markt en de groei van de organisatie te sturen is er een externe adviseur ingehuurd om de medewerkers van JX4 in dit proces te coachen en begeleiden.